Hoe behandelen wij


Samen verder groeien

Naturhus Hedera heeft als doel het doorbreken van negatieve gedachten, gedrag en obsessies die voor specifieke problemen hebben gezorgd. Wij zijn erop gericht om mensen te introduceren in een uniek programma waarbij we een positieve en verademende kijk op het leven geven. 

In evenwicht leren leven

We helpen het vermogen te ontwikkelen om te accepteren wat de oorzaak is van iemands problemen, van wat iemand dagelijks meemaakt, door opnieuw te leren weer in evenwicht te leven. Dit zal helpen je dagelijkse leven weer op orde te krijgen en opnieuw te kunnen participeren in de samenleving. Het aanpakken van problemen en omhoog groeien. 

Intensief programma

Bij Naturhus Hedera stellen we onvoorwaardelijke warmte en veiligheid voorop met confrontatie op het juiste moment waar nodig. Naturhus Hedera bestaat uit een dagelijks gevulde programma's van 2 tot 8 weken. Hier zijn verschillende pakketten in te kiezen. 

In deze weken leer jij erkennen dat er bepaalde punten te verbeteren zijn in je leven, leer je om hulp te vragen, problemen aan te pakken en daaruit te groeien. 

Dit alles doen wij door een uniek aanbod van trainingen, cursussen en activiteiten. Bij Naturhus Hedera werken wij met een strak programma elke weken. Zo krijg jij net als ouders/verzorgers, partners, vrienden en familieleden een inzicht in het programma. 

Niet in hokjes denken

Bij Naturhus Hedera denken wij tot slot niet in hokjes. We benoemen een aantal gedragsstoornissen en problemen waarvoor iemand bij ons terecht kan echter is er altijd plek voor meer. 

Ons grootste prioriteit is om iemand de juiste hulp te kunnen geven. Onze enige voorwaarde is hierin dat iemand onder normale omstandigheden in staat is om zelfstandig te leven. Hiernaast zullen er tijdens de behandeling veel activiteiten verzorgd worden met beweging. Dit is voor iedereen iets om vooraf bewust van te zijn. 

Lees gerust verder voor ons unieke werkwijze. 

Training en coaching

Naturhus Hedera werkt vanuit een positieve gedachtengang. Dit doen wij door zowel groepsactiviteiten als door individuele gesprekken. 

In onze training en coaching gaan wij confrontaties niet uit de weg en maken wij alle problemen bespreekbaar. Iedereen moet het gevoel krijgen er toe te doen en te kunnen delen. Maar geen zorgen! Je bent bij Naturhus Hedera niet verplicht je verhaal met iedereen te delen. Je bent er voor jezelf en dat respecteren wij. Bij Naturhus Hedera geven wij op het moment de volgende coaching:

Cognitieve gedragscoaching

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragscoaching zeer effectief is bij een groot aantal psychische problemen. 

Cognitieve gedragscoaching beïnvloedt in zekere zin het gedrag, gedachten en gevoel van de iemand in bepaalde situaties. Door te leren anders tegen lastige situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan kan je zo uit een negatieve sleur getrokken worden. 

Wie bepaalde situaties en gebeurtenissen namelijk steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt blijft makkelijker hangen in vervelende gevoelens van angst, boosheid of somberheid. Bij deze vorm van coaching leer je je stemming beter te beheersen en je gedrag beter af te stemmen op wat je wilt bereiken.  

Hoe werkt het

Bij de coaching gaan we stil staan bij wat je denkt. Kloppen deze gedachten met de werkelijkheid? Hiernaast gaan we oefenen met nieuwe situaties en op zoek naar nieuwe manieren om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan. 

Bij het uitwerken van deze positievere gedachtengang werkt jouw coach bij Naturhus Hedera nauw met je samen om tot een verbetering van de klachten te komen. Cognitieve gedragscoaching is een actieve vorm van coachen. Wij verwachten van iedereen dan ook een actieve bijdrage. 

Opdrachten

In de gesprekken werken we met uitdagende oefeningen, vragenlijsten en schrijfopdrachten. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden. Zo gaan we samen aan de slag om de negatieve manier van denken op te sporen en te doorbreken om zo positiever in het leven te kunnen staan.  Groepsactiviteiten

Veel opdrachten en activiteiten bij Naturhus Hedera zijn in groepsvorm. Veel mensen vinden het niet altijd prettig om hun verhaal met allerlei mensen te moeten delen en dit is vaak een nadeel van de reguliere zorg. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar gemak kan voelen. Belangrijk hierin is dus juist dat het bij ons niet de intentie is om mensen verplicht hun verhaal te laten delen met anderen. Wij focussen op elk individu en iedereen bepaalt zelf wat fijn voelt. 

Naturhus Hedera ziet verder wel veel kansen en voordelen in groeps opdrachten en activiteiten. In een groep vind je namelijk ook een gevoel van onderlinge steun en het kunnen leren van anderen. Gezamenlijke opdrachten kunnen bestaan uit teambuilding, maar kunnen ook onderliggende individuele opdrachten meebrengen die verschillende onderwerpen aanpakken. 

De werkwijze


Tijdens onze werkwijze van verschillende pakketten zullen wij (nog) beginnen met groepen van maximaal 8 mensen in totaal. In de start van het bedrijf zal dit nog beperkt blijven tot 4 mensen. Wekelijks zul je als groep bij elkaar komen om te bespreken hoe de week is verlopen. Gedurende de tijd zul je ontdekken waarom en wanneer bij jou bepaalde (negatieve) gevoelens ontstaan en wat het effect hiervan is op jouw gedrag en de manier waarop je in het leven staat. 

Tijdens je tijd bij Naturhus Hedera zul je ook gaan oefenen op allerlei manieren en situaties. Met andere gedragspatronen bijvoorbeeld of een andere manier van denken. 

Dit doe je door middel van rollenspellen en activiteiten, maar ook door schrijfopdrachten. Zo leer je om de problemen die je ervaart, hanteerbaar te maken. Een mooie ontwikkeling hierin is dat je zult merken dat je groepsleden jou hier juist bij kunnen helpen. Elkaar kunnen steunen bij de stappen die je maakt in je herstel. 

Iedereen zal hierbij steeds in groepsverband aan individuele doelen werken door middel van allerlei trainingen, activiteiten en cursussen. Welke trainingen, activiteiten en cursussen precies lees je verder op deze pagina.

Trainingen (groepsverband)

teambuilding

Teambuilding

Aangezien Naturhus Hedera veel werkt met groepsdynamieken vinden wij het erg belangrijk om vanaf het begin te starten met teambuilding activiteiten. 

Dit houdt in dat we door middel van leuke en uitdagende activiteiten gaan werken aan de groepsdynamiek. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat je elkaar helpt als je ziet dat iemand het even niet meer weet, elkaar aan kan vullen en zo samen kan zorgen dat het resultaat van elke training sterker zal zijn.

“Talent wins games, but teamwork wins championships.” – Michael Jordan

Bij de teambuilding oefeningen zul je samen gaan zoeken naar oplossingen voor bepaalde situaties en even uit je comfort zone getrokken worden. Je zal uitgedaagd worden om samen met anderen na te denken. 

omgaan met emoties

Omgaan met emoties

Omgaan met je eigen heftige emoties is niet altijd even makkelijk. Wat er bij iemand gebeurt als je je woedend, onbegrepen, wanhopig of somber voelt is persoonsafhankelijk. De een krijgt woede-uitbarstingen, de ander trekt zich terug of grijpt naar een verslaving. 

Bij deze training geven we je een vaardigheid voor het leven mee. We leren je om de regie weer terug te pakken, een grip te krijgen op je emoties en de relaties met anderen te verbeteren. 

In deze training leer je jezelf beter te begrijpen en je gedrag positief te veranderen. Heftige emoties beter reguleren en accepteren wat je niet kan veranderen. Ook zal je inzicht krijgen in hoe jouw gedrag overkomt op een ander. Samen met andere groepsleden zal je aangemoedigd worden om oplossingen te bedenken voor lastige situaties. 

Deze training zullen we meerdere keren uitvoeren. Het ene moment ligt de nadruk dan meer op het inzicht krijgen in hoe jouw gedrag overkomt op anderen, het omgaan met emoties van anderen, het reguleren van je emoties of het leren praten over hoe je je voelt en het vragen om hulp. 

zelfvertrouwen

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Veel stoornissen en problemen komen samen met een verlaagd zelfbeeld en zelfvertrouwen. Bij Naturhus Hedera vinden wij het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Een verlaagd zelfbeeld of zelfvertrouwen kan namelijk een grote oorzaak zijn voor een terugval in je problematisch gedrag of gebruik van middelen.

Bij deze training ga je als groep aan de slag met praktische oefeningen waarbij je elkaar en jezelf helpt een beter zelfbeeld te ontwikkelen.

Bij deze training wordt gezocht naar de gedachten die jouw onzekerheid veroorzaken. Je gaat leren de positieve kanten van jezelf meer te benadrukken en hoe je positiever naar jezelf kunt gaan kijken. Zo wordt je bij Naturhus Hedera uit je negatieve spiraal getrokken.

In de training leer je de oorzaken van je gebrek aan zelfvertrouwen herkennen en wordt het belang van verbale en non-verbale communicatie in relatie tot jouw zelfbeeld onder de aandacht gezet. 

Daarnaast wordt er in de training geoefend door middel van realistische rollenspellen uit de praktijk. Onderlinge feedback en schrijfopdrachten zorgen ervoor dat je oude gedragspatronen worden doorbroken.

grenzen aangeven

Grenzen leren aangeven, nee durven zeggen, assertiviteit

Wanneer je meer voor jezelf op wilt komen door grenzen beter aan te geven, je jezelf voorbij gaat door anderen te helpen, anderen niet graag aanspreekt als iets je niet bevalt en je moeite hebt om nee te zeggen is het goed hier aan te werken. Leren meer rekening met jezelf te houden. 

Bij deze training ga je je bezig houden met het herkennen van jouw eigen grenzen en het signaleren wanneer iemand eroverheen dreigt te stappen. Centraal staat het ervaren van je eigen grenzen en er naar durven te luisteren. 

Hiernaast ga je leren begrenzen en voorkomen dat anderen over jouw grens heen gaan. Iemands houding kan er namelijk voor zorgen dat anderen teveel ruimte krijgen en weinig rekening met je houden, om zo over je grens te stappen. Ook kan jouw gedrag ervoor zorgen dat je over de grens van een ander stapt. 

Dit alles pakken wij aan door middel van uitdagende oefeningen en opdrachten waarbij je je eigen grens leert kennen, accepteren en uitspreken. 


stress

Effectief omgaan met stress

Altijd klaar staan voor anderen en ook eens wat meer tijd en aandacht voor jezelf willen. Veel energie in je werk stoppen en van het een naar het ander rennen. Voor wie graag wat positiever zou willen zijn en minder zou willen piekeren biedt ook deze training een mooie aanvulling. 

Opdrachten

In deze training leer je om op een effectieve wijze met druk en stress om te gaan om het tot een minimaal niveau te reduceren. Dit doen we aan de hand van verschillende rollenspellen en opdrachten. Als groep ga je leren stress sneller en beter te herkennen en inzicht krijgen in het reguleren van wat jou energie geeft en wat bij jou energie kost. 

Relativeren

Ontdekken wat jouw persoonlijke bronnen van stress zijn en zicht krijgen op de invloed van je gedachten op je emoties en gedrag. 


Ook belangrijk hierbij is te leren relativeren en problemen in proporties te kunnen zien. Zo kun je stress naar een hanteerbaar niveau brengen waar je beter weet wat je moet of wilt doen. Je gaat patronen doorbreken die energie kosten en creëert nieuwe gewoontes die meer energie opleveren. 

Uiteindelijk ga je ruimte ervaren en mogelijkheden zien in plaats van blokkades. Technieken leren om stress beter te hanteren en bewuster zijn van jouw manier van denken. 

Handvatten

In deze groepstraining wordt uiteraard aandacht besteed aan jouw concrete situatie die jou stress en druk geeft. Je krijgt vervolgens methoden en handvatten aangereikt die in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden. Hierbij leer je hoe je dit zelfstandig kan toepassen zodat je na je tijd bij ons hier ook mee verder kan. 

Cursussen en lezingen

Bij Naturhus Hedera proberen wij iedere week een gast uit te nodigen die een workshop, cursus of lezing zal geven. Dit kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan bootcamp, een militaire instructie, een kickboks instructeur of een yoga cursus. 

Het kan een training zijn die juist meer gericht is op het naar jezelf kijken, of een lezing van een ervaringsdeskundige. 

Op onze website zullen wij hier verder over informeren zodra er meer bekend is. Mocht u een mooie cursus, lezing of training willen geven op onze locatie in Zweden kunt u altijd contact met ons opnemen!