Groepscoaching (6 weken)

Tijdens de groepscoaching van 6 weken kies je er voor om gedurende zes weken lang, met jouw peergenoten, aan jezelf te werken onder begeleiding van een coach.

Groepsactiviteiten

Tijdens de groepscoaching zijn veel opdrachten en activiteiten bij Naturhus Hedera zijn in groepsvorm. Veel mensen vinden het niet altijd prettig om hun verhaal met allerlei mensen te moeten delen en dit is vaak een nadeel van de reguliere zorg. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar gemak kan voelen. Belangrijk hierin is dus juist dat het bij ons niet de intentie is om mensen verplicht hun verhaal te laten delen met anderen. Wij focussen op elk individu en iedereen bepaalt zelf wat fijn voelt. Dit vergroot tevens het gevoel van eigen verantwoordelijkheid, de kans om op te komen voor jezelf en de regie over je eigen leven te pakken.

Naturhus Hedera ziet verder wel veel kansen en voordelen in groeps opdrachten en activiteiten. In een groep vind je namelijk ook een gevoel van onderlinge steun en het kunnen leren van anderen. Gezamenlijke opdrachten kunnen bestaan uit teambuilding, maar kunnen ook onderliggende individuele opdrachten meebrengen die verschillende onderwerpen aanpakken. 

De werkwijze


Tijdens onze werkwijze van verschillende pakketten zullen wij (nog) beginnen met groepen van maximaal8 mensen in totaal. In de start van het bedrijf zal dit nog beperkt blijven tot 6 mensen. Wekelijks zul je als groep bij elkaar komen om te bespreken hoe de week is verlopen. Gedurende de tijd zul je ontdekken waarom en wanneer bij jou bepaalde (negatieve) gevoelens ontstaan en wat het effect hiervan is op jouw gedrag en de manier waarop je in het leven staat. 

Tijdens je tijd bij Naturhus Hedera zul je ook gaan oefenen op allerlei manieren en situaties. Met andere gedragspatronen bijvoorbeeld of een andere manier van denken. 

Dit doe je door middel van rollenspellen en activiteiten, maar ook door schrijfopdrachten. Zo leer je om de problemen die je ervaart, hanteerbaar te maken. Een mooie ontwikkeling hierin is dat je zult merken dat je groepsleden jou hier juist bij kunnen helpen. Elkaar kunnen steunen bij de stappen die je maakt in je herstel. 

Iedereen zal hierbij steeds in groepsverband aan individuele doelen werken door middel van allerlei trainingen, activiteiten en cursussen. Welke trainingen, activiteiten en cursussen precies lees je verder op deze pagina.

Voor we starten, leren we elkaar eerst kennen door midddl van een of twee videogesprekken, waarvan één met de groep. Zo leer je elkaar al kort kennen en stemmen we het programma met jullie af, zodat er geen misopvattingen ontstaan.

teambuilding

Teambuilding

Aangezien Naturhus Hedera veel werkt met groepsdynamieken vinden wij het erg belangrijk om vanaf het begin te starten met teambuilding activiteiten.  

Dit houdt in dat we door middel van leuke en uitdagende activiteiten gaan werken aan de groepsdynamiek. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat je elkaar helpt als je ziet dat iemand het even niet meer weet, elkaar aan kan vullen en zo samen kan zorgen dat het resultaat van elke training sterker zal zijn. 

Bij de teambuilding oefeningen zul je samen gaan zoeken naar oplossingen voor bepaalde situaties en even uit je comfort zone getrokken worden. Je zal uitgedaagd worden om samen met anderen na te denken. 

“Talent wins games, but teamwork wins championships.” – Michael Jordan 

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Veel stoornissen en problemen komen samen met een verlaagd zelfbeeld en zelfvertrouwen. Bij Naturhus Hedera vinden wij het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Een verlaagd zelfbeeld of zelfvertrouwen kan namelijk een grote oorzaak zijn voor een terugval in je problematisch gedrag of gebruik van middelen.

Bij deze training ga je als groep aan de slag met praktische oefeningen waarbij je elkaar en jezelf helpt een beter zelfbeeld te ontwikkelen.

Bij deze training wordt gezocht naar de gedachten die jouw onzekerheid veroorzaken. Je gaat leren de positieve kanten van jezelf meer te benadrukken en hoe je positiever naar jezelf kunt gaan kijken. Zo wordt je bij Naturhus Hedera uit je negatieve spiraal getrokken.

In de training leer je de oorzaken van je gebrek aan zelfvertrouwen herkennen en wordt het belang van verbale en non-verbale communicatie in relatie tot jouw zelfbeeld onder de aandacht gezet. 

Daarnaast wordt er in de training geoefend door middel van realistische rollenspellen uit de praktijk. Onderlinge feedback en schrijfopdrachten zorgen ervoor dat je oude gedragspatronen worden doorbroken.


Omgaan met emoties

Omgaan met je eigen heftige emoties is niet altijd even makkelijk. Wat er bij iemand gebeurt als je je woedend, onbegrepen, wanhopig of somber voelt is persoonsafhankelijk. De een krijgt woede-uitbarstingen, de ander trekt zich terug of grijpt naar een verslaving. 

Bij deze training geven we je een vaardigheid voor het leven mee. We leren je om de regie weer terug te pakken, een grip te krijgen op je emoties en de relaties met anderen te verbeteren. 

In deze training leer je jezelf beter te begrijpen en je gedrag positief te veranderen. Heftige emoties beter reguleren en accepteren wat je niet kan veranderen. Ook zal je inzicht krijgen in hoe jouw gedrag overkomt op een ander. Samen met andere groepsleden zal je aangemoedigd worden om oplossingen te bedenken voor lastige situaties. 

Deze training zullen we meerdere keren uitvoeren. Het ene moment ligt de nadruk dan meer op het inzicht krijgen in hoe jouw gedrag overkomt op anderen, het omgaan met emoties van anderen, het reguleren van je emoties of het leren praten over hoe je je voelt en het vragen om hulp. 


''We cannot selectively numb emotions, when we numb the painful emotions, we also numb the positive emotions. The dark does not destroy the light; it defines it. It's our fear of the dark that casts our joy into the shadows''. - Brené Brown

grenzen aangeven

Grenzen leren aangeven, nee durven zeggen, assertiviteit

Wanneer je meer voor jezelf op wilt komen door grenzen beter aan te geven, je jezelf voorbij gaat door anderen te helpen, anderen niet graag aanspreekt als iets je niet bevalt en je moeite hebt om nee te zeggen is het goed hier aan te werken. Leren meer rekening met jezelf te houden. 

Bij deze training ga je je bezig houden met het herkennen van jouw eigen grenzen en het signaleren wanneer iemand eroverheen dreigt te stappen. Centraal staat het ervaren van je eigen grenzen en er naar durven te luisteren. 

Hiernaast ga je leren begrenzen en voorkomen dat anderen over jouw grens heen gaan. Iemands houding kan er namelijk voor zorgen dat anderen teveel ruimte krijgen en weinig rekening met je houden, om zo over je grens te stappen. Ook kan jouw gedrag ervoor zorgen dat je over de grens van een ander stapt. 

Dit alles pakken wij aan door middel van uitdagende oefeningen en opdrachten waarbij je je eigen grens leert kennen, accepteren en uitspreken. 


stress

Effectief omgaan met stress

Altijd klaar staan voor anderen en ook eens wat meer tijd en aandacht voor jezelf willen. Veel energie in je werk stoppen en van het een naar het ander rennen. Voor wie graag wat positiever zou willen zijn en minder zou willen piekeren biedt ook deze training een mooie aanvulling. 

Opdrachten

In deze training leer je om op een effectieve wijze met druk en stress om te gaan om het tot een minimaal niveau te reduceren. Dit doen we aan de hand van verschillende rollenspellen en opdrachten. Als groep ga je leren stress sneller en beter te herkennen en inzicht krijgen in het reguleren van wat jou energie geeft en wat bij jou energie kost. 

Relativeren

Ontdekken wat jouw persoonlijke bronnen van stress zijn en zicht krijgen op de invloed van je gedachten op je emoties en gedrag. 


Ook belangrijk hierbij is te leren relativeren en problemen in proporties te kunnen zien. Zo kun je stress naar een hanteerbaar niveau brengen waar je beter weet wat je moet of wilt doen. Je gaat patronen doorbreken die energie kosten en creëert nieuwe gewoontes die meer energie opleveren. 

Uiteindelijk ga je ruimte ervaren en mogelijkheden zien in plaats van blokkades. Technieken leren om stress beter te hanteren en bewuster zijn van jouw manier van denken. 

Handvatten

In deze groepstraining wordt uiteraard aandacht besteed aan jouw concrete situatie die jou stress en druk geeft. Je krijgt vervolgens methoden en handvatten aangereikt die in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden. Hierbij leer je hoe je dit zelfstandig kan toepassen zodat je na je tijd bij ons hier ook mee verder kan. 

''Sometimes the most productive thing you can do is relax.''
- Mark Black

Andere onderwerpen?

Het kan zijn dat jouw gewenste onderwerp hier niet tussen staat. Laat het ons weten, zodat wij kunnen kijken naar de optie die het best bij jou past of dat wij iets extra kunnen doen!